Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1MIM2 της Emas | Μεταλλικός μακρύς μοχλός με ροδάκι | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica