Πολιτική επιστροφών

Μη αποστολή προϊόντων/Ακύρωση παραγγελίας

H Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον τιμοκατάλογο.

Γενική πολιτική επιστροφών

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως και αναιτίως και να επιστρέψει   τα εμπορεύματα που αγόρασε εντός 14 ημερών, κατ’ ανώτατο χρονικό περιθώριο, από την ημερομηνία παράδοσης αυτών Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-0202014).

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων που φέρουν ελάττωμα ή τους λείπει συμφωνημένη ιδιότητα, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να τα επιστρέψει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή την καταβολή του τιμήματος που κατέβαλε.

Στην περίπτωση χρήσης του εμπορεύματος ή αλλοίωσης της αρχικής κατάστασης ή/και της συσκευασίας τουδεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει τα εμπορεύματα προς αντικατάσταση-επιστροφή να συνοδεύονται από την Απόδειξη Λιανικής (αφορά σε ιδιώτες) η Δελτίο Αποστολής (αφορά σε επαγγελματίες), να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή, να είναι πλήρη, χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Πριν από κάθε επιστροφή θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία και συνεννόηση με εκπρόσωπο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε..

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή μόνον εάν πραγματοποιηθεί εντός το πολύ 14 ημερών από την παραλαβή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 και υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα επιστραφούν χωρίς να πληρείται έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε. θα προβεί άμεσα σε επανατιμολόγηση.

Ο οποιοσδήποτε εξοπλισμός, ή/και είδη που έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν προσαρμοστεί κατόπιν ζήτησης του πελάτη για λογαριασμό του (π.χ. κατασκευή μηχανήματος), ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Η Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτές τις επιστροφές που δεν συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη Γενική Πολιτική Επιστροφών και να αρνηθεί να επιστρέψει το αρχικά καταβληθέν ποσό αγοράς, ως αποζημίωση.

Διαδικασία επιστροφής

  1. Ο αγοραστής οφείλει να συσκευάσει τα εμπορεύματα προς επιστροφή μαζί με την απόδειξη ή τιμολόγιο και το Έντυπο Επιστροφής (πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε), τον αριθμό επιστροφής πρέπει να ζητήσει από το customercare@mitrakoglou.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2410 250761
  2. Τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν και να είναι αχρησιμοποίητα.
  3. Το δέμα αποστέλλεται στη διεύθυνση Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε., Σκίπης 2 & Ήρας, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, εντός το πολύ 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
  4. Για επιστροφές εντός Ελλάδας καλέστε την ΕΛΤΑ courier στο τηλέφωνο +30 210 6073 000 ή στο 2410 250761 (από σταθερό με αστική χρέωση) και δώστε εντολή παραλαβής με χρέωση παραλήπτη. Η αξία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων θα συμψηφίζεται με την αξία των εμπορευμάτων προς αντικατάσταση. Κάθε επιπλέον χρέωση συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς (επιστροφής και επαναποστολής) θα καταβάλλεται στον υπάλληλο της ΕΛΤΑ Courier.
  5. Η Αφοί Κ. Μητράκογλου Ο.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα δέματα που πιθανόν χαθούν και δεν φθάσουν στις εγκαταστάσεις της, κατά την διάρκεια της επιστροφής τους από τον πελάτη.
mobile