Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα UNI-T UT251C ανίχνευσης διαρροής ρεύματος, υψηλής ευαισθησίας

mobile