Πλαστικός πίνακας διανομής, Χωνευτός με πόρτα | IP40 | Marlanvil 970.04.B | 120x200x95mm | 1 Σειρά – 2 έως 4 Modules

mobile