Πλαστικό Κιβώτιο ABS με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 400x300x210 | TN-PLS145

mobile