Πιεσοστάτης μεσαίας πίεσης Danfoss KP36 | Κλίμακα πίεσης 2 ~ 14bar, διαφορικό 0.7~4bar και σπείρωμα 1/4”

mobile