Μικροηλεκτρόδιο στάθμης υγρών Kronos τύπου KL, μήκους 11cm και διαμέτρου Φ16

mobile