Μετατροπέας Αναλογικού Σήματος TO24400 “Κουμπωτός” | Είσοδος 400A. Έξοδος 4-20mA | Τροφοδοσία 12-24V DC

mobile