Μετατροπέας Αναλογικού Σήματος TO24200 “Κουμπωτός” | Είσοδος 200A. Έξοδος 4-20mA | Τροφοδοσία 12-24V DC

mobile