Μετατροπέας Αναλογικού Σήματος TO24100 “Κουμπωτός” | Είσοδος 100A. Έξοδος 4-20mA | Τροφοδοσία 12-24V DC

mobile