Κουτί Χειρισμού με αδιάφανο καπάκι και μεταλλικές βίδες | 150x110x70 | IP 66 | Marlanvil 008PL

mobile