Γραμμικό Αλφάδι Laser LM575LD της UNI-T, με πράσινη Δέσμη 12 ακτίνων 3D

mobile