Φυγόκεντρο Βεντιλατέρ “BAHCIVAN” τύπου σαλίγκαρος, ισχύος 80W και δυνατότητας παροχής αέρα 250m3/h.

mobile