Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-9696-C12 (96x96mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 2 ρελε alarm | RS485 ModBus

mobile