Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-7272-V02 (72x72mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm

mobile