Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-7272-C01 (72x72mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 1 ρελε alarm

mobile