Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT360LA (96x96mm). Μια κύρια έξοδος 0-10V | 2 ρελέ alarm

mobile