Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320VA-0200 (48x48mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm | RS485 ModBus

mobile