Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT320RA (48x48mm). Μια κύρια έξοδος ρελέ | 2 ρελέ alarm.

mobile