Διακόπτης Περιστροφικός Εκκέντρου Rade Koncar BS 4075 U | Τετραπολικός με εντολή 1-0-2, 4x40A

mobile