Διακόπτης περιστροφικός Εκκέντρου “προκινήσεως” 25Α, KZE E9-25A-29 | Θέσεις 0-1-Start (με επιστροφή στο 1)

mobile