Διακόπτης Περιστροφικός Εκκέντρου HD-1212F | Διπλός Αστέρα – Τριγώνου, θέσεις Δ-Υ-0-Υ-Δ, τριφασικός 3x12A

mobile