Διακόπτης περιστροφικός εκκέντρου, Emas PSA020OK723S | Βολτομέτρου 7 θέσεων, τριφασικός 20Α, 48x48mm

mobile