Χρονικό (Timer) Ράγας KAEL ZRSS.G | Λειτουργία Αναστροφής με ρύθμιση νεκρού χρόνου | 230V AC

mobile