Χρονικό (Timer) Ράγας KAEL Ke-ZR30 / ZR30.G | Λειτουργίας Delay On | 230V AC και 24V AC-DC

mobile