Χειροδιακόπτης για τοποθέτηση σε διακόπτες φορτίου 1-0-2 από 250-400A και με άξονα προέκτασης 200mm | Telergon DCCEN11 / DCCLA11

mobile