Αντιστάσεις Ρακόρ 2” Χαλκού με θήκη θερμοστάτη | 12000Watt (3x4KW), 230/400V

mobile