Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/4” Χαλκού | 2000Watt, 230V

mobile