Αντιστάσεις Ρακόρ 1 & 1/4” Χαλκού | 1500Watt, 230V

mobile