Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5530, με ρύθμιση διαφορικού 3.0~5.0bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 8.0~30bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile