Αναλογικός Πιεσοστάτης οθόνης LEFOO LF5503, με ρύθμιση διαφορικού 0.2~0.5bar, εύρος πίεσης λειτουργίας -0.7~3bar και σπείρωμα ρακόρ 1/4”.

mobile