Αναλογικός Πιεσοστάτης Νερού Italtechnica PS|5GD, με ρύθμιση πίεσης 1.7-7.5bar και διάμετρο σύνδεσης 1/4”. Μεταγωγική επαφή 10A, 250V.

mobile