Αισθητήριο Υγρασίας HTX23-FPC-Pt100 της Dotech | Εύρος μέτρησης υγρασίας 0-100%RH | Έξοδος 4-20mA | Τάση τροφοδοσίας 12V DC | Απευθείας σύνδεση με θερμοστοιχείο Pt100

mobile