Υγρασιόμετρο για σανό – άχυρο – χορτάρι WILE 500

mobile