Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής Schrack 30mA, 1C/O επαφή.

mobile