Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής – Διαφυγής (για προστασία κυκλωμάτων) | 30mA – 30A, Χρονική καθυστέρηση: 0ms έως 20sec | Kripal KLR 523

mobile