Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-220 160A-240A

mobile