Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-150 100A-125A

mobile