Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-150 65A-100A

mobile