Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-150 54A-80A

mobile