Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-150 43A-65A

mobile