Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-85 35A-50A

mobile