Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-85 28A-40A

mobile