Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-40 28A-40A

mobile