Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-40 12A-18A

mobile