Θερμικό Προστασίας κλάσης 10, Kripal UKH-40 9A-13A

mobile