Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN2TIP11 της Emas | Πλαστική κόκκινη σκανδάλι | Επαφή 1NO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica