Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1PUM9 της Emas | Μεταλλικό χοντρό έμβολο | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica