Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1PUM3 της Emas | Μεταλλικό λεπτό έμβολο | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica