Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1MUM8 της Emas | Μεταλλικό έμβολο με ροδάκι | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica